მესხეთის ეთნოგრაფია

 

 

ძირითადი თავისებურება სამცხე-ჯავახეთისთვის არის მისი ეთნიკური მრავალფეროვნება. მოსახლეობის ძირითად ნაწილს ქართველები და სომხები შეადგენენ. აქ ცხოვრობენ აგრეთვე ბერძნები, ოსები და რუსები. ახალქალაქი და ნინოწმინდა შეადგენს ეთნიკურად ჰომოგენურ ჯავახეთს - აქ 90%-ზე მეტს სომხები შეადგენენ. ჭრელია მესხეთი რელიგიურადაც. აქ  სახლობენ მართლმადიდებელი ქართველები (ძირითადად სამცხე), გრიგორიანელი სომხები, კათოლიციზმის მიმდევარი ქართველი და სომეხი მოქალაქეების ნაწილი.

 

საცხოვრებელი ტიპი

ჩაცმულობა 

 ქორწინება

 

 

Hosted by uCoz