გეოგრაფიული დახასიათება

 

გურია სამი რაიონისაგან შედგება რომლის რომლის ფარობი მოიცავს  2000 კვ. კმ (ოზურგეი, ლანჩხუი, ჩოხატაური.)ტერიტორიულად ყველაზე დიდი ფართობი ჩოხატაურის რაიონს ეკუვნის.რაც შეეხება მოსახლეობას - იგი უფრო მეტი ოზურგეის რაიონშია.  გურიის ტერიტორია გორაკბორცვიანია. ვერტიკალური ზონალობა ზღვის სანაპირო ზოლით იწყება და გრძელდება ბახმაროს მთებამდე. რაც  შეეხება სოფლებს, ისიც ამის შესაბამისადაა განლაგებული სხვადასხვა სიმაღლეზე, მდინარეტა ხეობების გაყოლებაზე.

  გურიის ამ მეტად თავისებურმა  ბუნებრივ-გეოგრაფიულმა  პირობებმა იმაითვე განსაზღვრა შესაბამისი სამეურნეო ფორმები აღმოცენება-ჩამოყალიბება, რაც ავის მხრივ ცხოველმყოფელ გავლენას აზხდენდა დასახლების ტიპზე, რომელიც შერწყმული და შეგუებული იყო, როგორც ბუნებრივ-გეოგრაფიულ პირობებს, ასევე სამეურნეო ფორმებს.

    

Hosted by uCoz