ოზურგეთი

ოზურგეთის რაიონი - ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული რაიონი გურიის მხარეში. რაიონის ტერიტორია 1917-მდე შედიოდა ქუთაისის გუბერნიის ოზურგეთის მაზრაში, 1921-დან ოზურგეთის მაზრაში. 1930-დან ცალკე რაიონია. 1934-90-ში მახარაძის რაიონი ეწოდებოდა.

 

ლანჩხუთი

ლანჩხუთის რაიონი - ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული რაიონი გურიის მხარეში. რაიონის ტერიტორია 1917-მდე შედიოდა ქუთაისის გუბერნიის ოზურგეთის მაზრაში, 1921-დან ოზურგეთის მაზრაში. 1930-დან ცალკე რაიონია.

 

ჩოხატაური

ჩოხატაურის რაიონი - ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული რაიონი გურიის მხარეში. რაიონის ტერიტორია 1917-მდე შედიოდა ქუთაისის გუბერნიის ოზურგეთის მაზრაში, 1921-დან ოზურგეთის მაზრაში, 1930-63-ში - დამოუკიდებელი რაიონი იყო. 1963-64-ში შედიოდა მახარაძის რაიონში, 1965-დან ცალკე რაიონია.

 

Hosted by uCoz